Đón đoàn kiểm tra trường THCS Minh Đài - Huyện Tân Sơn - Tỉnh Phú Thọ chuẩn Quốc gia lần II