Học sinh - Trường THCS Minh Đài hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020